Jdi na obsah Jdi na menu

O svíčkách

a6bca6e0-595f-4496-9f73-1c97d5c3a6b7.jpg

Svíčky, na které se díváte, slouží k vnitřnímu i vnějšímu projasnění. Toto se děje skrze vyzařování jemnohmotných energií daných jednotlivými vzory.

Naše svíčky plné lásky a porozumění jsou tvořeny tak aby pozvedly člověka na vyšší úroveň bytí. To znamená od utrpení k radosti. Od strachu k lásce. Od strádání k prosperitě.

Život má svá daná pravidla. Tyto zákonitosti přitahují do našeho života to co prožíváme. Porozuměním těchto pravidel můžeme dosáhnout pochopení sebe sama a odstranění blokád které nám způsobují utrpení.

Jednotlivé vzory svíček odkrývají duchovní pravdy a ve spolupráci s bytostmi světla přinášejí vhledy které nám umožňují lépe na sobě pracovat. To vše na základě naši svobodné vůle. Dosáhneme takové úrovně, jak si sami dovolíme. Výběrem jednotlivé svíčky, volíme oblast svého uvědomování. Svíčka dále funguje jako prostředník mezi námi a bytostmi světla. Anděly, duchovními mistry, našim nadjá, Bohem. Tohoto spojení můžeme dosáhnout i sami bez podpůrných prostředků. Svíčka nám však pomáhá k lepšímu výsledku a spojení.

 Je důležité udělat posun ve svém životě ve spojení s bytostmi světla. Proč? Protože jsme limitováni naši představou o sobě samém, našim egem a jen skrze jednotu s vyšším bytím jsme schopni překročit vlastní omezenost. Toto spojení nás nevede k popírání sebe sama ale naopak k uvědomění kým jsme ve své podstatě a k osvobození od destruktivních programů.

Každý život má svoji hodnotu. Tuto hodnotu určujeme sami svým myšlením a chováním. Jak máme myslet a jak se chovat  nám bylo vštěpeno výchovou společnosti. Tato výchova je plna strachu a nízkých pudů. Je načase to změnit. Uvolnit tlaky které nám způsobují vytváření stresu a nových obav.

Při práci se svíčkami se dozvíte jak dosáhnout vnitřního klidu a láskyplnosti. Vstoupíte na cestu prosperity a hojnosti. Energie lásky nás povede k uzdravení a odpuštění. Svíčky nás povedou k pochopení sebe sama. V čem je má slabost a co můj dar kterým mohu druhým být užitečný. Svíčky nám pomohou navázat kontakt s jednotlivými andělskými bytostmi které vedou stvoření k vyšší úrovni bytí.

Je však jen na nás, kolik jsme ochotni na sobě pracovat a kolik chceme vstřebat. Vše se děje nenásilnou formou. Jediné násilí které nás čeká je střed s vlastním omezením a zlozvyky. Nedostaneme se dál na své cestě pokud si chceme uchovat své utrpení. Tak je dáno. Utrpení může být žárlivostí spojenou se silnou vůlí vlastnit druhého. Může být spojeno s mamonem a chtivostí. Strachem žít. Kritičností a hněvem. Je mnoho forem utrpení které si držíme. Utrpení nesouvisí s tím co je kolem nás ale s tím co je v nás a jak přemýšlíme. S tím vším jsme schopni ve spolupráci s bytostmi světla něco udělat. Svíčky jsou stvořeny tak aby nám pomohly na naši cestě se osvobodit a zároveň vstoupit do jednoty s universální láskou a moudrostí .

Tak jest z Boží milosti, společně s bytostmi světla a láskou člověka toužícího vyjádřit své srdce..

Použijte tyto svíčky k tomu, abyste nalezli lásku k sobě samému, místo toho abyste se trýznili. Dejte svým myšlenkám tvůrčí, pozitivní charakter, neb tak si vše tvoříte ve svém životě. A použijte svých bohatých zkušeností k svobodnějšímu a radostnějšímu prožívání...

 

Přeji nám všem radost přítomného okamžiku a prožitek lásky přinášející klid do našich srdcí a mysli.

S úctou a láskou k životu

Vlastimil Bílek

 

Technické údaje

 

Typ svíčky:

Válec 9

Výška: 9cm.    Průměr  4,5cm,      Váha: 150g, Doba hoření cca 20h

 

Válec 10   

 

Výška: 10cm,    Průměr:  6cm,     Váha:320g ,  Doba hoření: cca 40h

 

Válec 15     

 

Výška: 15cm,      Průměr: 6,5cm,    Váha: 470g,     Doba hoření: cca 60h

 

Socha 35  

 

Výška: 35cm,      Průměr: 7,5cm,    Váha: 1200g,    Doba hoření: cca 180h